Қайрат ӘРIПБАЙҰЛЫ. Арнау өлең

*** I   Күлiмдеп күлсе, күлкiсiнен күн шығар, Жiгiтсiз ғой бiр туар. Белiнде соткасы мен сейфтiң кiлтi бар көзiлдiрiктiң астында

Read more